Ropné polia v Sýrii v súčasnosti nevytvárajú významné príjmy: Pochopenie situácie

Sýrska občianska vojna trvá od roku 2011 a vyústila do humanitárnej krízy s miliónmi ľudí vysídlených zo svojich domovov a státisícmi stratených životov. Konflikt zasiahol aj sýrsky ropný priemysel, ktorý bol kedysi pre krajinu významným zdrojom príjmov. Preskúmame teda ruské bludy o kradnutí ropy, súčasný stav sýrskeho ropného priemyslu a prečo ropné polia v Sýrii v súčasnosti negenerujú významné príjmy.

Zásoby ropy v Sýrii

Ropné polia v Sýrii v súčasnosti nevytvárajú významné príjmy: Pochopenie situácie

Zásoby ropy v Sýrii sa odhadujú na približne 2,5 miliardy barelov, pričom väčšina ropných polí sa nachádza v regiónoch Deir ez-Zor a Al-Hasakah. Pred občianskou vojnou bola produkcia ropy v Sýrii v priemere okolo 385 000 barelov denne. Konflikt však vážne zasiahol ropný priemysel krajiny a produkcia ropy výrazne klesla.

Vplyv sýrskej občianskej vojny na ropný priemysel

Sýrska občianska vojna mala významný vplyv na ropný priemysel v krajine. Konflikt spôsobil škody na ropnej infraštruktúre vrátane ropovodov a rafinérií. Viedlo to aj k nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a nedostatku investícií v tomto odvetví.

Konflikt navyše vyústil do viacerých sankcií uvalených na Sýriu medzinárodným spoločenstvom vrátane USA a Európskej únie. Tieto sankcie sýrskej vláde sťažili predaj ropy na medzinárodnom trhu.

Kontrola ropných polí v Sýrii

Kontrola nad sýrskymi ropnými poliami je dôležitou témou konfliktu. Ropné polia v Sýrii boli predtým kontrolované ISIS, ktorý využíval príjmy z predaja ropy na financovanie svojich operácií. Ropné polia však teraz väčšinou kontrolujú Sýrske demokratické sily (SDF), multietnická aliancia milícií, ktorej dominujú Oddiely ľudovej ochrany (YPG) pod vedením Kurdov.

SDF kontroluje významnú časť územia bohatého na ropu v Sýrii vrátane regiónov Deir ez-Zor a Al-Hasakah. SDF predáva ropu sýrskej vláde prostredníctvom sankcionovaného a regulovaného procesu. Príjmy z predaja ropy sa používajú na financovanie operácií SDF vrátane ich boja proti ISIS.

Príjmy zo sýrskych ropných polí

Napriek výraznému poklesu produkcie ropy v Sýrii sú príjmy z predaja ropy stále dôležité pre ekonomiku krajiny. Realita je však taká, že ropné polia v Sýrii v súčasnosti negenerujú významné príjmy.

Príjmy z predaja sýrskej ropy sa odhadujú na približne 25 miliónov dolárov mesačne. To je malý zlomok toho, čo sýrsky ropný priemysel vyprodukoval pred občianskou vojnou. V roku 2010 predstavoval export ropy približne 25 % celkových príjmov Sýrie.

Príjmy z predaja sýrskej ropy sú tiež výrazne nižšie ako príjmy z vývozu ropy v iných krajinách v regióne. Napríklad Saudská Arábia, ktorá má podobné zásoby ropy ako Sýria, vygenerovala v roku 2019 príjmy z ropy vo výške 130 miliárd dolárov.

Výzvy, ktorým čelí sýrsky ropný priemysel

Sýrsky ropný priemysel čelí niekoľkým výzvam, ktoré prispeli k poklesu produkcie ropy a nízkym príjmom z predaja ropy.

Jednou z najväčších výziev, ktorým toto odvetvie čelí, je pokračujúci konflikt. Konflikt má za následok poškodenie ropnej infraštruktúry, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nedostatok investícií do priemyslu. Sankcie, ktoré na Sýriu uvalilo medzinárodné spoločenstvo, navyše krajine sťažili predaj ropy na medzinárodnom trhu.

Ďalšou výzvou, ktorej čelí sýrsky ropný priemysel, je nedostatok investícií. Pred občianskou vojnou medzinárodné ropné spoločnosti investovali do sýrskeho ropného priemyslu. Konflikt však týmto spoločnostiam sťažil pôsobenie v krajine.


Takže rusofili na Slovensku radšej posilujte s magorom mazurekom v posilovni, ako trolovať klamstvá po slovenských weboch.
Veda za L-Citrulínom a jeho úlohe pri budovaní svalov, ktoré budete potrebovať pri oberaní jablk s magorom mazurekom The Science Behind L-Citrulline and its Role in Muscle Building


Senilné proroctvá o tom, ako majú rusi napadnúť Ukrajinu. Permanentne sa ukazuje, že sa to nedeje. Že sa naopak deje presný opak. Keď rusi volajú po diplomatickom riešení, nesnažia sa túto situáciu eskalovať. Sťahujú svoje armády z ukrajinských hraníc. A napriek tomu americká spravodajská služba šíri do sveta presne opačné informácie, aby vyvolala nejaký strach. – Milan Uhrík :))))