Energetická kríza v roku 2021 pre Európsku úniu. Akosi sa nám ruský odpad zase rozdrapuje vydieraním ropou a plynom. Všetci kričia, že bude zima, lebo Rus nedodá plyn, ale rus kričí, že dodá koľko len chceme. Nikdy never rusovi ani nos medzi očami, lebo práve on má problémy s topiacim sa Sibírom a požiarmi v lete. Európska energetická bezpečnosť bude vždy v háji ak sa dá vydierať donekonečna Ruskom.

Európska energetická veľmi zlá bezpečnosť, závislá na Rusku

Rus minul všetko čo mal v zásobníkoch tak pauza, kým si nedoplní svoje. Keď budú 1/4 plné, poloplné, 3/4 plné, bude stále po častiach kričať, že zachránil Európu a debilní rusofili a proruskí debili na Slovensku NATO skočia. O tom je tá veta KGBáka, že stači jedna veta. Veta sem, veta tam, reagujú iba tupé burzy na ktoré rusofil, ale nadáva, že sú kapitalistické. A sme doma, prečo tie vety do prázdna. Rus totiž iné predávať ani nevie, okrem zbraní a rádioaktivy z Černobylu. Tá je sadarmo, lebo prospieva zdraviu iba SK rusofilovi.

Keby KGBák zahlásil, že má spúúúústu plynu okamžite k dodaniu tak ceny idú dole, lebo “tá veta”. Tá veta, ten saudský Salmán. Minul prachy na zbrane, musí ich zarobiť nazad a to che cez dlhooooodobé záväzky odberu ruských energii aby mal vystarané a hlavne závislé.

Nikomu to netreba, lebo prídu nové zdroje energií a ropa pôjde do hája a niekoľko rokov. Preto KGBák potrebuje dlhodobé zmluvy, tak po madarsky, na 15 rokov.

Rus chce Ukrajinu stoj čo stoj, o tom je všetko, lebo bez Ukrajiny nemá históriu z Kyjevskej Rusi. Bez svojej histórie si na sračku, nikto ti neuverí, že existuješ, lebo papiere sú sfalšované, ako všetky voľby na svete. Európska energetická krava Merkelová na rozkaz KGBáka zlikvidovala jadrové elektrárne, preto teraz potrebujú viacej plynu a Európska energetická kríza je tu. Rus ich pekne dostal do kolená už mu patria, lebo fašisti vždy spolupracovali. Slovač príde o prachy za tranzit a bude musieť tlačiť na Ukrajinu, aby spískala zmluvy s Rusmi. Oni mile radi dodajú, lebo chcú aj vydierať aj zarobiť. Energetická bezpečnosť na kolotoči 🙂
Eu plynová kriza a krava Merkelová na rozkaz KGBáka Putina

Spoločné vyhlásenie USA a Nemecka o podpore Ukrajiny, európskej energetickej bezpečnosti a našich klimatických cieľov. Podpísané 21.07.2021

Spojené štáty a Nemecko neochvejne podporujú suverenitu, územnú celistvosť, nezávislosť a zvolenú európsku cestu Ukrajiny. Opätovne sa dnes zaväzujeme odraziť ruskú agresiu a zhubné aktivity na Ukrajine a mimo nej. Spojené štáty sa zaväzujú podporovať snahy Nemecka a Francúzska o nastolenie mieru na východnej Ukrajine prostredníctvom formátu Normandie. Nemecko zintenzívni svoje úsilie v rámci normandského formátu na uľahčenie implementácie minských dohôd. Spojené štáty a Nemecko potvrdzujú svoj záväzok riešiť klimatickú krízu a prijať rozhodné opatrenia na zníženie emisií v roku 2020, aby sa udržala hranica 1,5 stupňa Celzia na dosah.

Spojené štáty a Nemecko sú zjednotené vo svojom odhodlaní brať Rusko na zodpovednosť za svoju agresiu a zhubné aktivity ukladaním nákladov prostredníctvom sankcií a iných nástrojov. Zaviazali sme sa spolupracovať prostredníctvom novozaloženého US-EÚ Dialóg na vysokej úrovni o Rusku a prostredníctvom bilaterálnych kanálov, aby sa zabezpečilo, že Spojené štáty EÚ zostať pripravený, a to aj s vhodnými nástrojmi a mechanizmami, spoločne reagovať na ruskú agresiu a zhubné aktivity vrátane úsilia Ruska využiť energiu ako zbraň. Ak by sa Rusko pokúsilo využiť energiu ako zbraň alebo by sa dopustilo ďalších agresívnych činov voči Ukrajine, Nemecko prijme opatrenia na národnej úrovni a bude presadzovať účinné opatrenia na európskej úrovni vrátane sankcií s cieľom obmedziť ruské exportné kapacity do Európy v energetickom sektore, vrátane plynu a v iných hospodársky relevantných sektoroch.

Tento záväzok je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že Rusko nezneužije žiadny plynovod vrátane Nord Streamu 2 na dosiahnutie agresívnych politických cieľov využívaním energie ako zbrane.

Podporujeme energetickú bezpečnosť Ukrajiny a strednej a východnej Európy vrátane kľúčových princípov zakotvených v EÚTretí energetický balík rozmanitosti a bezpečnosti dodávok. Nemecko zdôrazňuje, že bude dodržiavať literu aj ducha tretieho energetického balíka, pokiaľ ide o Nord Stream 2 pod nemeckou jurisdikciou, aby sa zabezpečilo oddelenie a prístup tretích strán. To zahŕňa posúdenie všetkých rizík, ktoré predstavuje certifikácia prevádzkovateľa projektu pre bezpečnosť dodávok energie EÚ.

Spojené štáty a Nemecko sú jednotné vo svojom presvedčení, že je v záujme Ukrajiny a Európy, aby tranzit plynu cez Ukrajinu pokračoval aj po roku 2024. V súlade s týmto presvedčením sa Nemecko zaväzuje využiť všetky dostupné páky na uľahčenie predĺženia až o 10 rokov. k dohode Ukrajiny o tranzite plynu s Ruskom, vrátane vymenovania osobitného vyslanca na podporu týchto rokovaní, začať čo najskôr, najneskôr však 1. septembra. Spojené štáty sa zaväzujú plne podporovať toto úsilie.

Spojené štáty a Nemecko sú rozhodné vo svojom záväzku bojovať proti zmene klímy a zabezpečiť úspech Parížskej dohody znížením vlastných emisií v súlade s nulovou čistou hodnotou najneskôr do roku 2050, čím podporia posilnenie klimatických ambícií ďalších veľkých hospodárstva a spoluprácu na politikách a technológiách s cieľom urýchliť globálny prechod nulovej siete. Preto sme spustili americko-nemecké partnerstvo v oblasti klímy a energetiky. Partnerstvo podporí spoluprácu medzi USA a Nemeckom pri vytváraní akčných plánov na dosiahnutie našich ambicióznych cieľov v oblasti znižovania emisií; koordinácia našich domácich politík a priorít v sektorových dekarbonizačných iniciatívach a multilaterálnych fórach; mobilizácia investícií do energetickej transformácie; a rozvíjať, demonštrovať,

V rámci americko-nemeckého partnerstva v oblasti klímy a energetiky sme sa rozhodli založiť pilier na podporu energetických prechodov v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Tento pilier bude zahŕňať zameranie na podporu Ukrajiny a ďalších krajín strednej a východnej Európy. Toto úsilie prispeje nielen k boju proti klimatickým zmenám, ale podporí európsku energetickú bezpečnosť znížením dopytu po ruskej energii.

V súlade s týmto úsilím sa Nemecko zaväzuje založiť a spravovať Zelený fond pre Ukrajinu na podporu ukrajinského energetického prechodu, energetickej účinnosti a energetickej bezpečnosti. Nemecko a Spojené štáty sa budú snažiť presadzovať a podporovať investície vo výške najmenej 1 miliardy USD do Zeleného fondu pre Ukrajinu, a to aj od tretích strán, ako sú subjekty súkromného sektora. Nemecko poskytne fondu počiatočný dar vo výške najmenej 175 miliónov USD a bude pracovať na predĺžení svojich záväzkov v nasledujúcich rozpočtových rokoch. Fond bude podporovať využívanie obnoviteľnej energie; uľahčiť vývoj vodíka; zvýšiť energetickú účinnosť; urýchliť prechod z uhlia; a podporovať uhlíkovú neutralitu. Spojené štáty americké plánujú podporiť iniciatívu prostredníctvom technickej pomoci a politickej podpory v súlade s cieľmi fondu,

Okrem toho bude Nemecko pokračovať v podpore bilaterálnych energetických projektov s Ukrajinou, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti, ako aj podpory prechodu na uhlie, vrátane vymenovania osobitného vyslanca s vyčlenenými finančnými prostriedkami vo výške 70 miliónov USD. Nemecko je tiež pripravené spustiť Ukrajinský balík odolnosti na podporu energetickej bezpečnosti Ukrajiny.

To bude zahŕňať úsilie o zabezpečenie a zvýšenie kapacity pre reverzné toky plynu na Ukrajinu s cieľom úplne ochrániť Ukrajinu pred možnými budúcimi pokusmi Ruska obmedziť dodávky plynu do krajiny.

Bude zahŕňať aj technickú pomoc pri integrácii Ukrajiny do európskej elektrickej siete, vychádzajúc z a v koordinácii s prebiehajúcimi prácami EÚ a Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj. Okrem toho Nemecko uľahčí začlenenie Ukrajiny do nemeckého nástroja na budovanie kybernetickej kapacity, podporí úsilie o reformu ukrajinského energetického sektora a pomôže pri identifikácii možností modernizácie ukrajinských prepravných sústav plynu.

Spojené štáty a Nemecko vyjadrujú silnú podporu Iniciatíve troch morí a jej snahám o posilnenie prepojenia infraštruktúry a energetickej bezpečnosti v strednej a východnej Európe. Nemecko sa zaväzuje rozšíriť svoju angažovanosť v tejto iniciatíve s ohľadom na finančnú podporu projektov Iniciatívy troch morí v oblasti regionálnej energetickej bezpečnosti a obnoviteľnej energie. Okrem toho bude Nemecko podporovať projekty spoločného záujmu v energetickom sektore prostredníctvom tzv EÚ Rozpočet s príspevkami až 1,77 miliardy USD v rokoch 2021-2027. Spojené štáty sú naďalej odhodlané investovať do Iniciatívy troch morí a naďalej podporujú konkrétne investície členov a ostatných.


Európska energetická hlúposť, keď je závislá na jedinom zdroji!