Kto má informácie, nepotrebuje nikoho sledovať.

Boh daj zdravie pravoslávnemu cárovi, proti katolíkom Vatikánu

Boh daj zdravie pravoslávnemu ruskému cárovi, veľkokniežaťu Michailovi Fedorovičovi, nech drží moskovské cárstvo a celú svätú ruskú zem proti katolíkom Vatikánu. Podľa populárnej piesne Michaila Romanova požehnal jeho ...

Trpký život Alexeja Brusilova, ktorý zrušil v Ruskej cárskej armáde kavalériu

Trpký život Alexeja Brusilova, ktorý zrušil v Ruskej cárskej armáde kavalériu. Bol typickým predstaviteľom nového profesionálneho rozhľadu. Bol možno najtalentovanejším veliteľom, ktorý vyprodukoval starý režim v jeho posledných ...

Prísaha vernosti pri vstupe do cisárskej armády Ruska

Prísaha vernosti pri vstupe do cisárskej armády Ruska. „Sľubujem a týmto prisahám pred Všemohúcim Bohom, pred Jeho svätými evanjeliami, že budem slúžiť Jeho cisárskemu Veličenstvu, najvyššiemu samovládcovi, skutočne ...

Skrachované ruské knieža G. E. Ľvov, potomok Rurikovcov

Skrachované ruské známe knieža G. E. Ľvov a ako to s nim bolo. Knieža G. E. Ľvov (1861-1925), ktorý sa mal v roku 1917 stať prvým premiérom demokratického ...

Výdavky Ruska na políciu na obyvateľa, pred výstrelom z Aurory

Výdavky Ruska na políciu na obyvateľa, pred výstrelom z Aurory, ktoým začal ešte väčší komunistický teror na celom svete, ktorý trvá dodnes a náš Bláha chváli masového vraha ...

Guvernér Besarábie princ Sergej Urusov

Keď bol princ Sergej Urusov v máji 1903 vymenovaný za guvernéra Besarábie, prvá vec, ktorú urobil, bolo zakúpenie sprievodcu touto oblasťou. Túto juhozápadnú provinciu Impéria, vklinenú medzi Čierne ...

Ruskí zástancovia tradičného cárskeho poriadku

Ruskí zástancovia tradičného cárskeho poriadku. Nebolo náhodou, že ich najsilnejšou základňou bolo ministerstvo vnútra, keďže jeho úradníkmi boli takmer výlučne „starí Rusi“, šľachtickí dôstojníci a statkári, ktorí najpevnejšie ...