Kto má informácie, nepotrebuje nikoho sledovať.

Boh daj zdravie pravoslávnemu cárovi, proti katolíkom Vatikánu

Boh daj zdravie pravoslávnemu ruskému cárovi, veľkokniežaťu Michailovi Fedorovičovi, nech drží moskovské cárstvo a celú svätú ruskú zem proti katolíkom Vatikánu. Podľa populárnej piesne Michaila Romanova požehnal jeho otec, metropolita ...

Trpký život Alexeja Brusilova, ktorý zrušil v Ruskej cárskej armáde kavalériu

Trpký život Alexeja Brusilova, ktorý zrušil v Ruskej cárskej armáde kavalériu. Bol typickým predstaviteľom nového profesionálneho rozhľadu. Bol možno najtalentovanejším veliteľom, ktorý vyprodukoval starý režim v jeho posledných desaťročiach; a ...

Prísaha vernosti pri vstupe do cisárskej armády Ruska

Prísaha vernosti pri vstupe do cisárskej armády Ruska. „Sľubujem a týmto prisahám pred Všemohúcim Bohom, pred Jeho svätými evanjeliami, že budem slúžiť Jeho cisárskemu Veličenstvu, najvyššiemu samovládcovi, skutočne a verne, ...

Skrachované ruské knieža G. E. Ľvov, potomok Rurikovcov

Skrachované ruské známe knieža G. E. Ľvov a ako to s nim bolo. Knieža G. E. Ľvov (1861-1925), ktorý sa mal v roku 1917 stať prvým premiérom demokratického Ruska, bol ...

Výdavky Ruska na políciu na obyvateľa, pred výstrelom z Aurory

Výdavky Ruska na políciu na obyvateľa, pred výstrelom z Aurory, ktoým začal ešte väčší komunistický teror na celom svete, ktorý trvá dodnes a náš Bláha chváli masového vraha Che Guevaru, ...

Guvernér Besarábie princ Sergej Urusov

Keď bol princ Sergej Urusov v máji 1903 vymenovaný za guvernéra Besarábie, prvá vec, ktorú urobil, bolo zakúpenie sprievodcu touto oblasťou. Túto juhozápadnú provinciu Impéria, vklinenú medzi Čierne more a ...

Ruskí zástancovia tradičného cárskeho poriadku

Ruskí zástancovia tradičného cárskeho poriadku. Nebolo náhodou, že ich najsilnejšou základňou bolo ministerstvo vnútra, keďže jeho úradníkmi boli takmer výlučne „starí Rusi“, šľachtickí dôstojníci a statkári, ktorí najpevnejšie verili v ...