Kto má informácie, nepotrebuje nikoho sledovať.

Kolaps cárskeho systému, podobne ako jeho nástupcu

Kolaps cárskeho systému, podobne ako jeho nástupcu, úzko súvisel s rastom nacionalistických hnutí v neruských častiach impéria. Ani v cárskom, ani v sovietskom prípade neboli tieto hnutia priamou ...

Chamtivosť pravoslávnych kňazov v cárskom Rusku

Chamtivosť pravoslávnych kňazov v cárskom Rusku, lebo chudoba je chudobou pre všetkých rusov. Ruskí roľníci sa na svojich miestnych kňazov, slovami jedného súčasníka, nepozerali ani tak ako na ...

Boh daj zdravie pravoslávnemu cárovi, proti katolíkom Vatikánu

Boh daj zdravie pravoslávnemu ruskému cárovi, veľkokniežaťu Michailovi Fedorovičovi, nech drží moskovské cárstvo a celú svätú ruskú zem proti katolíkom Vatikánu. Podľa populárnej piesne Michaila Romanova požehnal jeho ...

Trpký život Alexeja Brusilova, ktorý zrušil v Ruskej cárskej armáde kavalériu

Trpký život Alexeja Brusilova, ktorý zrušil v Ruskej cárskej armáde kavalériu. Bol typickým predstaviteľom nového profesionálneho rozhľadu. Bol možno najtalentovanejším veliteľom, ktorý vyprodukoval starý režim v jeho posledných ...

Prísaha vernosti pri vstupe do cisárskej armády Ruska

Prísaha vernosti pri vstupe do cisárskej armády Ruska. „Sľubujem a týmto prisahám pred Všemohúcim Bohom, pred Jeho svätými evanjeliami, že budem slúžiť Jeho cisárskemu Veličenstvu, najvyššiemu samovládcovi, skutočne ...

Skrachované ruské knieža G. E. Ľvov, potomok Rurikovcov

Skrachované ruské známe knieža G. E. Ľvov a ako to s nim bolo. Knieža G. E. Ľvov (1861-1925), ktorý sa mal v roku 1917 stať prvým premiérom demokratického ...

Výdavky Ruska na políciu na obyvateľa, pred výstrelom z Aurory

Výdavky Ruska na políciu na obyvateľa, pred výstrelom z Aurory, ktoým začal ešte väčší komunistický teror na celom svete, ktorý trvá dodnes a náš Bláha chváli masového vraha ...

Guvernér Besarábie princ Sergej Urusov

Keď bol princ Sergej Urusov v máji 1903 vymenovaný za guvernéra Besarábie, prvá vec, ktorú urobil, bolo zakúpenie sprievodcu touto oblasťou. Túto juhozápadnú provinciu Impéria, vklinenú medzi Čierne ...

Ruskí zástancovia tradičného cárskeho poriadku

Ruskí zástancovia tradičného cárskeho poriadku. Nebolo náhodou, že ich najsilnejšou základňou bolo ministerstvo vnútra, keďže jeho úradníkmi boli takmer výlučne „starí Rusi“, šľachtickí dôstojníci a statkári, ktorí najpevnejšie ...

Rozhovor s generálplukovníkom Oleksandrom Syrským

Rozhovor s generálplukovníkom Oleksandrom Syrským, druhým najvyššie postaveným vojakom Ukrajiny. Vojna má vo zvyku prekvapovať, hovorí: práve keď sa veci zdajú byť v poriadku, zastihne vás búrka. Vydáva ...